Teknologisenter

Technology Center of Jilin Yuantong Mineral Co., Ltd. har nå 42 ansatte, og har 18 profesjonelle teknikere som er engasjert i utvikling og forskning av kiselgur, og har mer enn 20 sett med avanserte kiselgur spesielle testinstrumenter hjemme og i utlandet . Testelementer inkluderer: Krystallinsk silisiuminnhold i kiselgurprodukter, kjemisk sammensetning som SiO2, A12O3, Fe2O3, TiO2; partikkelfordeling, hvithet, permeabilitet, våttetthet, rester av sil, bly, arsen og andre sporstoffer av tungmetall som kreves for mattrygghet, oppløselige jernioner, oppløselige aluminiumioner, PH-verdi og andre gjenstander som må testes.

Senteret er for tiden det eneste "enterprise technology center of Jilin Province" for innenlandske gruvedrift og prosesseringsfirmaer i Kina.

Senteret har gjennomført teknisk samarbeid med en rekke kjente høyskoler og forskningsinstitutter i Kina. En rekke vitenskapelige forskningsresultater har blitt forvandlet til et enormt overskudd for selskapet. Produktene har fylt en rekke diatomittapplikasjoner i Kina.